Muhterem ARAS

председателка на Ландтага на Баден-Вюртемберг

 Muhterem ARAS

Политическа група

The Greens

Комисии

  • ECON (Комисия по икономическа политика)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • немски

Представлявана държава

Германия

Представляван регион

Baden-Wurttemberg

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Докладчик

  • Седми мандат – Комисия ECON

Членство

  • Делегация на КР за Конференцията за бъдещето на Европа
  • Координатори на Комисия ECON
  • Германска делегация