Vaida ALEKNAVIČIENĖ

Член на местна асамблея: Съвет на районна община Йонишкис

 Vaida ALEKNAVIČIENĖ

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Езици

  • литовски

Представлявана държава

Литва

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

 
Съдържание

Органи

Членство

  • РГ „Украйна“