Eddy VAN HIJUM

член на Изпълнителния съвет на провинция Оверейсел

 Eddy VAN HIJUM

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Комисии

  • ECON (Комисия по икономическа политика)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • нидерландски

Представлявана държава

Нидерландия

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт