Ivan GULAM

Кмет на община Пировац

 Ivan GULAM

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)
  • NAT (Комисия по природни ресурси)

Езици

  • хърватски
  • английски

Представлявана държава

Хърватия

Член на Европейския комитет на регионите от

05.03.2019

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Пленарна сесия на ARLEM
  • Комисия на ARLEM за устойчиво териториално развитие
  • Хърватска делегация
  • Ден на разширяването
  • РГ „Западни Балкани“