Vincent CHAUVET

Кмет на Отюн

 Vincent CHAUVET

Политическа група

Renew Europe

Комисии

 • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)
 • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

 • немски
 • английски
 • френски

Представлявана държава

Франция

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Докладчик

 • Седми мандат – Комисия ENVE

Членство

 • Ден на разширяването
 • Координатори на Комисия ENVE
 • Френска делегация
 • Работна група „Зелен пакт“
 • СКК „Черна гора“