Vincent CHAUVET

Кмет на Отюн

 Vincent CHAUVET

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)
  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

  • немски
  • английски
  • френски

Представлявана държава

Франция

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии