Rastislav TRNKA

председател на Кошицкия регион

 Rastislav TRNKA

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Комисии

  • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • словашки
  • английски

Представлявана държава

Словакия

Член на Европейския комитет на регионите от

18.09.2018

За контакт

Социални медии