Romy KARIER

член на Общинския съвет на Клерво

 Romy KARIER

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

  • френски
  • немски
  • английски

Представлявана държава

Люксембург

Член на Европейския комитет на регионите от

13.07.2018

За контакт