Matthias STADLER

кмет на Санкт Пьолтен

 Matthias STADLER

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • немски
  • английски

Представлявана държава

Австрия

Представляван регион

Niederosterreich

Член на Европейския комитет на регионите от

12.04.2018

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Австрийска делегация
  • Посланици на Конвента на кметовете