Matthias STADLER

кмет на Санкт Пьолтен

 Matthias STADLER

Политическа група
ПЕС (Партия на европейските социалисти)
Комисии
  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)
Езици
немски, английски
Представлявана държава
Австрия
Член на Европейския комитет на регионите от
12.04.2018

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Австрийска делегация
  • Бюро на КР
  • Посланици на Конвента на кметовете