Andros KARAYIANNIS

кмет на община Дериния

 Andros KARAYIANNIS

Политическа група

Not Affiliated

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • гръцки
  • английски
  • френски
  • немски

Представлявана държава

Кипър

Представляван регион

Cyprus

Член на Европейския комитет на регионите от

05.05.2017

За контакт

Социални медии