Emil BOC

Кмет на Клуж-Напока

 Emil BOC

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Комисии

  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)
  • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)

Езици

  • румънски
  • английски

Представлявана държава

Румъния

Член на Европейския комитет на регионите от

02.12.2019

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Председател

  • Седми мандат – Комисия COTER
  • Координатори на Комисия COTER

Докладчик

  • Седми мандат – Комисия SEDEC

Членство

  • Посланици на Конвента на кметовете
  • Румънска делегация
  • РГ „Украйна“