Emil BOC

Кмет на Клуж-Напока

 Emil BOC

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Комисии

 • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)
 • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)

Езици

 • румънски
 • английски

Представлявана държава

Румъния

Представляван регион

Nord-Vest

Член на Европейския комитет на регионите от

02.12.2019

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Председател

 • Седми мандат – Комисия COTER
 • Координатори на Комисия COTER

Докладчик

 • Седми мандат – Комисия COTER
 • Седми мандат – Комисия SEDEC

Членство

 • Работна група по въпросите на субсидиарността (BRASS-G)
 • CoR summit
 • Посланици на Конвента на кметовете
 • Ден на разширяването
 • Румънска делегация
 • РГ „Украйна“