Dariusz Antoni STRUGAŁA

Кмет на град и община Ярачево

 Dariusz Antoni STRUGAŁA

Политическа група

EA (Група на Европейския алианс)

Комисии

  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)
  • NAT (Комисия по природни ресурси)

Езици

  • полски
  • немски

Представлявана държава

Полша

Член на Европейския комитет на регионите от

08.11.2016

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Ден на разширяването
  • Координатори на NAT
  • Полска делегация
  • РГ „Украйна“