Peter FLORIANSCHÜTZ

Член на местна асамблея: Градски съвет на Виена

 Peter FLORIANSCHÜTZ

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Представлявана държава

Австрия

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

10.10.2016

За контакт