Tjisse STELPSTRA

член на Изпълнителния съвет на провинция Дренте

 Tjisse STELPSTRA

Политическа група
ЕКР (Група на Европейските консерватори и реформисти)
Комисии
  • ECON (Комисия по икономическа политика)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)
Езици
нидерландски, английски, немски
Представлявана държава
Нидерландия
Член на Европейския комитет на регионите от
04.10.2019

За контакт