Michele EMILIANO

председател на Изпълнителния съвет на област Пулия

 Michele EMILIANO

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)
  • NAT (Комисия по природни ресурси)

Езици

  • италиански
  • английски

Представлявана държава

Италия

Член на Европейския комитет на регионите от

06.10.2021

За контакт