Francina ARMENGOL I SOCIAS

министър-председател на Балеарските острови

 Francina ARMENGOL I SOCIAS

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)
  • NAT (Комисия по природни ресурси)

Езици

  • испански
  • френски

Представлявана държава

Испания

Член на Европейския комитет на регионите от

09.10.2015

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Докладчик

  • Седми мандат – Комисия NAT

Членство

  • Пленарна сесия на ARLEM
  • Комисия на ARLEM за устойчиво териториално развитие
  • МГ „Островни региони“
  • Испанска делегация