Roberto CIAMBETTI

член и председател на Изпълнителния съвет на област Венето

 Roberto CIAMBETTI

Политическа група
ЕКР (Група на Европейските консерватори и реформисти)
Комисии
 • NAT (Комисия по природни ресурси)
 • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)
Езици
италиански, английски
Представлявана държава
Италия
Член на Европейския комитет на регионите от
03.07.2018

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Председател

 • Италианска делегация

Заместник-председател

 • Бюро на КР

Докладчик

 • Седми мандат – Комисия NAT

Членство

 • Пленарна сесия на ARLEM
 • Комисия на ARLEM за устойчиво териториално развитие
 • Делегация на КР за Конференцията за бъдещето на Европа
 • Посланици на Конвента на кметовете
 • Ден на разширяването
 • Координационната група по въпросите на субсидиарността