Roberto CIAMBETTI

член и председател на Изпълнителния съвет на област Венето

 Roberto CIAMBETTI

Политическа група

ЕКР (Група на Европейските консерватори и реформисти)

Комисии

 • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)
 • NAT (Комисия по природни ресурси)

Езици

 • италиански
 • английски

Представлявана държава

Италия

Представляван регион

Veneto

Член на Европейския комитет на регионите от

03.07.2018

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Докладчик

 • Седми мандат – Комисия NAT

Членство

 • Ad hoc комисия за преразглеждането на Правилника за дейността
 • Пленарна сесия на ARLEM
 • Комисия на ARLEM за устойчиво териториално развитие
 • Работна група по въпросите на субсидиарността (BRASS-G)
 • Бюро на КР
 • Делегация на КР за Конференцията за бъдещето на Европа
 • Посланици на Конвента на кметовете
 • Ден на разширяването
 • Италианска делегация