Michiel RIJSBERMAN

член на Изпълнителния съвет на провинция Флеволанд

 Michiel RIJSBERMAN

Политическа група

Renew Europe

Комисии

 • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
 • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)

Езици

 • английски
 • нидерландски

Представлявана държава

Нидерландия

Представляван регион

Flevoland

Мандатът на члена приключи

информацията може да не е актуална

За контакт

 
Съдържание

Органи

Председател

 • Нидерландска делегация

Заместник-председател

 • Бюро на КР

Докладчик

 • Седми мандат – Комисия COTER

Членство

 • Работна група по въпросите на субсидиарността (BRASS-G)
 • МГ „Брексит“
 • Председателски съвет
 • контактна група „Обединено кралство“
 • Координатори на Комисия COTER