Jonny LUNDIN

член на Съвета на лен Вестернорланд

 Jonny LUNDIN

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • английски
  • шведски
  • френски

Представлявана държава

Швеция

Представляван регион

Mellersta Norrland

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Ден на разширяването
  • СКК „Северна Македония“
  • Шведска делегация