Marian Adam BURAS

Кмет на град и община Моравица

 Marian Adam BURAS

Политическа група

EA (Група на Европейския алианс)

Езици

  • полски

Представлявана държава

Полша

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2015

За контакт

 
Съдържание