Jaroslav HLINKA

кмет на Кошице - Юг

 Jaroslav HLINKA

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • английски
  • словашки

Представлявана държава

Словакия

Представляван регион

Kosicky kraj

Мандатът на члена приключи

информацията може да не е актуална

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Бюро на КР
  • МГ „Трансгранично сътрудничество“
  • Ден на разширяването
  • Словашка делегация
  • РГ „Западни Балкани“

Становища

Приети становища