Robert Sorin NEGOIȚĂ

Кмет на трети район на община Букурещ

 Robert Sorin NEGOIȚĂ

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

  • ECON (Комисия по икономическа политика)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • румънски

Представлявана държава

Румъния

Член на Европейския комитет на регионите от

21.04.2016

За контакт