Sergejs MAKSIMOVS

Член на местна асамблея: Общински съвет на Вилака

 Sergejs MAKSIMOVS

Политическа група

Renew Europe

Езици

  • латвийски
  • английски

Представлявана държава

Латвия

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2015

За контакт

Социални медии

 
Съдържание