Gints KAMINSKIS

Член на местна асамблея: Общински съвет на Ауце

 Gints KAMINSKIS

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • ECON (Комисия по икономическа политика)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • английски
  • немски
  • латвийски

Представлявана държава

Латвия

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Председател

  • Латвийска делегация

Заместник-председател

  • Бюро на КР

Членство

  • Конференция на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP)
  • БЮРО НА CORLEAP