Mindaugas SINKEVIČIUS

Член на местна асамблея: Съвет на районна община Йонава

 Mindaugas SINKEVIČIUS

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

 • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
 • ECON (Комисия по икономическа политика)

Езици

 • литовски
 • английски

Представлявана държава

Литва

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2015

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Председател

 • Литовска делегация

Заместник-председател

 • Бюро на КР

Членство

 • Пленарна сесия на ARLEM
 • Комисия на ARLEM за устойчиво териториално развитие
 • Конференция на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP)
 • Посланици на Конвента на кметовете
 • Ден на разширяването
 • СКК „Черна гора“
 • РГ „Труция“