Matteo Luigi BIANCHI

Член на местната асамблея на Варезе

 Matteo Luigi BIANCHI

Политическа група

ЕКР (Група на Европейските консерватори и реформисти)

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Представлявана държава

Италия

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2015

Социални медии