Kieran MCCARTHY

член на местен орган на изпълнителната власт: Съвет на град Корк

 Kieran MCCARTHY

Политическа група

EA (Група на Европейския алианс)

Комисии

 • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
 • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

 • английски

Представлявана държава

Ирландия

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2015

За контакт

 
Съдържание

Органи

Първи заместник-председател

 • Група на ЕА

Докладчик

 • Седми мандат – Комисия COTER
 • Седми мандат – Комисия SEDEC

Членство

 • Ad hoc комисия за преразглеждането на Правилника за дейността
 • МГ „Брексит“
 • Председателски съвет
 • Делегация на КР за Конференцията за бъдещето на Европа
 • Посланици на Конвента на кметовете
 • Ирландска делегация