Kieran MCCARTHY

член на местен орган на изпълнителната власт: Съвет на град Корк

 Kieran MCCARTHY

Политическа група
EA (Група на Европейския алианс)
Комисии
  • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)
Езици
английски
Представлявана държава
Ирландия
Член на Европейския комитет на регионите от
26.01.2015

За контакт

 
Съдържание

Органи

Председател

  • Група на ЕА

Членство

  • Ad hoc комисия за преразглеждането на Правилника за дейността
  • МГ „Брексит“
  • Председателски съвет
  • Делегация на КР за Конференцията за бъдещето на Европа
  • Посланици на Конвента на кметовете
  • Ирландска делегация