Kate FEENEY

член на Съвета на графство Дун Леръ/Ратдаун

 Kate FEENEY

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • ECON (Комисия по икономическа политика)
  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

  • английски

Представлявана държава

Ирландия

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2015

За контакт

Социални медии