André VIOLA

Член на местен орган на изпълнителната власт: Департаментален съвет на Од

 André VIOLA

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • френски

Представлявана държава

Франция

Член на Европейския комитет на регионите от

05.04.2016

За контакт

Социални медии