Karine GLOANEC-MAURIN

заместник-кмет на новата община на Куетрон-о-Перш

 Karine GLOANEC-MAURIN

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

  • NAT (Комисия по природни ресурси)
  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

  • английски
  • френски

Представлявана държава

Франция

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Докладчик

  • Седми мандат – Комисия NAT

Членство

  • Ден на разширяването
  • Френска делегация
  • СКК „Сърбия“
  • Работна група „Турция“