Mart VÕRKLAEV

член на Общинския съвет на Рае

 Mart VÕRKLAEV

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • естонски

Представлявана държава

Естония

Член на Европейския комитет на регионите от

07.09.2015

За контакт