Andries GRYFFROY

член на регионална асамблея: Фламандски парламент

 Andries GRYFFROY

Политическа група

EA (Група на Европейския алианс)

Комисии

  • ECON (Комисия по икономическа политика)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • нидерландски

Представлявана държава

Белгия

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Председател

  • Белгийска делегация

Докладчик

  • Седми мандат – Комисия ENVE

Членство

  • Бюро на КР
  • Посланици на Конвента на кметовете
  • Ден на разширяването
  • Координатори на Комисия ENVE
  • СКК „Северна Македония“