Karl VANLOUWE

член на регионална асамблея: Фламандски парламент

 Karl VANLOUWE

Политическа група

EA (Група на Европейския алианс)

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • NAT (Комисия по природни ресурси)

Езици

  • нидерландски

Представлявана държава

Белгия

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2015

За контакт

Социални медии