Michael MURPHY

член на Съвета на графство Типъреъри

 Michael MURPHY

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Комисии

 • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
 • ECON (Комисия по икономическа политика)

Езици

 • ирландски

Представлявана държава

Ирландия

Член на Европейския комитет на регионите от

28.07.2016

За контакт

 
Съдържание

Органи

Председател

 • Ирландска делегация

Заместник-председател

 • Бюро на КР

Докладчик

 • Седми мандат – Комисия CIVEX
 • Седми мандат – Комисия ECON

Членство

 • Ad hoc комисия за преразглеждането на Правилника за дейността
 • МГ „Брексит“
 • контактна група „Обединено кралство“
 • Координатори на Комисия ECON
 • Ден на разширяването
 • РГ „Труция“