Jasna PETEK

заместник-жупан на Крапинско-Загорската жупания

 Jasna PETEK

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Езици

  • хърватски
  • английски

Представлявана държава

Хърватия

Представляван регион

Kontinentalna Hrvatska

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

30.07.2014

За контакт

 
Съдържание