Birgit HONÉ

Министър по федералните и европейските въпроси и регионалното развитие (Долна Саксония)

 Birgit HONÉ

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

  • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • немски

Представлявана държава

Германия

Член на Европейския комитет на регионите от

15.11.2013

За контакт