Csaba BORBOLY

председател на Окръжния съвет на Харгита

 Csaba BORBOLY

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Комисии

 • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)
 • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

 • унгарски
 • английски
 • румънски

Представлявана държава

Румъния

Член на Европейския комитет на регионите от

04.10.2012

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Докладчик

 • Седми мандат – Комисия ENVE
 • Седми мандат – Комисия SEDEC

Членство

 • МГ „Карпати“
 • МГ „Бъдещето на автомобилната промишленост“
 • Румънска делегация
 • Координатори на Комисия SEDEC