Isolde RIES

първи заместник-председател на Ландтага на Саарланд

 Isolde RIES

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

  • ECON (Комисия по икономическа политика)
  • NAT (Комисия по природни ресурси)

Езици

  • немски

Представлявана държава

Германия

This Member's mandate has ended

information may be out of date

За контакт

 
Съдържание

Органи

Заместник-председател

  • Бюро на КР

Докладчик

  • Седми мандат – Комисия ECON

Членство

  • Ad hoc комисия за преразглеждането на Правилника за дейността
  • Координатори на Комисия ECON
  • Ден на разширяването
  • Германска делегация
  • СКК „Черна гора“