Jasna GABRIČ

кмет на община Търбовле

 Jasna GABRIČ

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • немски
  • испански
  • словенски

Представлявана държава

Словения

This Member's mandate has ended

information may be out of date

За контакт