Olgierd GEBLEWICZ

маршал на Западнопоморското воеводство

 Olgierd GEBLEWICZ

Политическа група
ЕНП (Европейска народна партия)
Комисии
 • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
 • NAT (Комисия по природни ресурси)
Езици
полски, английски
Представлявана държава
Полша
Член на Европейския комитет на регионите от
03.10.2011

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Председател

 • Група на ЕНП

Докладчик

 • Седми мандат – Комисия NAT

Членство

 • Пленарна сесия на ARLEM
 • Комисия на ARLEM за устойчиво териториално развитие
 • Председателски съвет
 • Делегация на КР за Конференцията за бъдещето на Европа
 • Полска делегация
 • Координационната група по въпросите на субсидиарността