Hannes WENINGER

Член на Общинския съвет на Гисхюбл и депутат в Парламента на провинция Долна Австрия

 Hannes WENINGER

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Представлявана държава

Австрия

Представляван регион

Niederosterreich

Член на Европейския комитет на регионите от

22.10.2012

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Австрийска делегация