Jean-Luc VANRAES

член на местна асамблея: Общински съвет на Юкл

 Jean-Luc VANRAES

Политическа група

Renew Europe

Езици

  • нидерландски

Представлявана държава

Белгия

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2010

За контакт

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Работна група по въпросите на субсидиарността (BRASS-G)