Emmanuel DISABATO

Член на регионална асамблея: Парламент на Валония

 Emmanuel DISABATO

Политическа група

The Greens

Комисии

  • NAT (Комисия по природни ресурси)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Представлявана държава

Белгия

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Втори заместник-председател

  • Седми мандат – Комисия ENVE
  • Координатори на Комисия ENVE

Членство

  • Пленарна сесия на ARLEM
  • Комисия на ARLEM за устойчиво териториално развитие
  • Одиторски комитет
  • Белгийска делегация