Leonīds SALCEVIČS

член на Градския съвет на Йекабпилс

 Leonīds SALCEVIČS

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • немски
  • латвийски
  • английски

Представлявана държава

Латвия

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2010

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Латвийска делегация