József RIBÁNYI

член на регионална асамблея: Областен съвет на Толна

 József RIBÁNYI

Политическа група

ЕКР (Група на Европейските консерватори и реформисти)

Комисии

  • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • унгарски
  • английски
  • немски

Представлявана държава

Унгария

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2010

За контакт

 
Съдържание

Органи

Председател

  • Унгарска делегация

Членство

  • Бюро на КР
  • МГ „Бъдещето на автомобилната промишленост“