Juri GOTMANS

Член на местна асамблея: Градски съвет на Въру

 Juri GOTMANS

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

  • ECON (Комисия по икономическа политика)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • английски
  • естонски

Представлявана държава

Естония

Член на Европейския комитет на регионите от

01.02.2020

За контакт