Kata TÜTTŐ

Заместник-кмет на Будапеща

 Kata TÜTTŐ

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

 • ECON (Комисия по икономическа политика)
 • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

 • унгарски
 • английски

Представлявана държава

Унгария

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Първи заместник-председател

 • Седми мандат – Комисия ENVE
 • Координатори на Комисия ENVE

Докладчик

 • Седми мандат – Комисия ENVE

Членство

 • Председателски съвет
 • Делегация на КР за Конференцията за бъдещето на Европа
 • Конференция на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP)
 • БЮРО НА CORLEAP
 • Посланици на Конвента на кметовете
 • Работна група „Зелен пакт“
 • Унгарска делегация