Pavel BRANDA

заместник-кмет на община Радло

 Pavel BRANDA

Политическа група

ЕКР (Група на Европейските консерватори и реформисти)

Комисии

 • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
 • NAT (Комисия по природни ресурси)

Езици

 • чешки
 • английски
 • немски

Представлявана държава

Чешка република

Член на Европейския комитет на регионите от

22.05.2017

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Председател

 • МГ „Трансгранично сътрудничество“

Докладчик

 • Седми мандат – Комисия COTER

Членство

 • Бюро на КР
 • Конференция на регионалните и местните власти за Източното партньорство (CORLEAP)
 • БЮРО НА CORLEAP
 • Координатори на Комисия COTER
 • Чешка делегация
 • Ден на разширяването
 • РГ „Украйна“