Karsten Uno PETERSEN

член на регионална асамблея: регионален съвет, регион Южна Дания

 Karsten Uno PETERSEN

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

 • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
 • NAT (Комисия по природни ресурси)

Езици

 • английски
 • немски
 • френски
 • датски

Представлявана държава

Дания

Член на Европейския комитет на регионите от

22.01.2007

За контакт

 
Съдържание

Органи

Докладчик

 • Седми мандат – Комисия NAT

Членство

 • Бюро на КР
 • Датска делегация
 • МГ „Здравеопазване“
 • Координатори на NAT