Franco IACOP

 Franco IACOP

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Представлявана държава

Италия

This Member's mandate has ended

information may be out of date

За контакт

Социални медии