Mihkel JUHKAMI

член на местна асамблея: Градски съвет на Раквере

 Mihkel JUHKAMI

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

  • естонски
  • фински
  • немски
  • английски

Представлявана държава

Естония

Член на Европейския комитет на регионите от

01.10.2007

За контакт

 
Съдържание

Органи

Председател

  • Естонска делегация

Членство

  • МГ „Региони на Балтийско море“
  • Ден на разширяването
  • РГ „Труция“